Chứng chỉ quỹ là gì? Tại sao ngày càng nhiều người đầu tư ?

Chứng chỉ quỹ là gì? Tại sao ngày càng nhiều nhà đầu tư bắt đầu cuộc chơi cổ phiếu từ chứng chỉ quỹ thay vì cổ phiếu như trước đây?

Chứng chỉ quỹ là gì Chứng chỉ quỹ là gì? Tại sao ngày càng nhiều người đầu tư ?

Chứng chỉ quỹ là một loại sản phẩm trên thị trường chứng khoán. Nó công nhận quyền sở hữu của người nắm giữ như một trong những thành viên đóng góp vào quỹ đầu tư. Theo đó, những người nắm giữ chứng chỉ tuy không có quyền ra quyết định đầu tư nhưng được sở hữu và chia lợi nhuận từ khoản góp vốn của họ.

Chứng chỉ quỹ là gì Chứng chỉ quỹ là gì? Tại sao ngày càng nhiều người đầu tư ?

Mỗi quỹ đầu tư đều có người quản lý chuyên nghiệp để gia tăng lợi nhuận từ nguồn vốn của các nhà đầu tư. Điều đó có nghĩa là những người đầu tư vào chứng chỉ quỹ sẽ không có quyền quyết định hướng đầu tư như cổ phiếu. Tuy nhiên, chính vì có thể đầu tư phân tán, và được phát triển bởi một nhà quản lý chuyên nghiệp, nên rủi ro của chứng chỉ quỹ là thấp hơn nhiều so với cổ phiếu, trong khi vẫn có lãi khá tốt. Đây là lý do nếu bạn không phải là người có khả năng tự thân vận động trên thị trường cổ phiếu, hay quá vất vả lựa chọn mã cổ phiếu với quá nhiều rủi ro, đồng thời phải tính toán thời điểm mua bán thích hợp, vậy thì chứng chỉ quỹ rõ rang là phù hợp hơn rất nhiều với những người chưa có nhiều kinh nghiệm với thị trường cổ phiếu.

>> Xem thêm: Bí quyết đầu tư chứng chỉ quỹ hiệu quả

Khi quyết định chọn quỹ đầu tư, nhà đầu tư thường quan tâm nhất đến người quản lý quỹ đầu tư và những danh mục đang đầu tư để nắm chắc kinh nghiệm và thế mạnh của họ, qua đó có thể đảm bảo đến thành công của quá trình đầu tư.

Blog doanh nhân sưu tầm.