Biến động trong việc thay đổi nhân sự của công ty xi măng Việt Nam

Ngày 31/8 vừa qua, ông Bùi Hồng Minh, phó tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay cho ông Trần Việt Thắng.

Từ năm 2013, ông Bùi Hồng Minh đã năm giữ chức vụ tổng giám đốc Vicem và trước đó ông còn có thời gian làm việc khá dài tại công ty Xi măng Bút Sơn, và cũng được giữ chức vụ cao nhất là Tổng giám đốc.

Biến động bất ngờ trong việc thay đổi nhân sự của công ty xi măng Việt Nam Biến động trong việc thay đổi nhân sự của công ty xi măng Việt Nam

Trước khi đưa ra quyết định thay đổi nhân sự này, Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã có cuộc họp về tình hình sảm xuất, kinh doanh và về những vấn đề về nhân sự tại công ty xi măng Việt Nam- Vicem. Vì thấy một số sai phạm trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Xi Măng Việt Nam và một số đơn vị thành viên thuộc tổng công ty này trong thời gian ông Thắng đang đương nhiệm chức vụ của mình.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi nhân sự một cách đột ngột này của Tổng công ty xi măng Việt Nam, những sai phạm trên đã được làm rõ qua kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng trước đây tại Vicem và một số đơn vị thành viên.

Biến động bất ngờ trong việc thay đổi nhân sự của công ty xi măng Việt Nam Biến động trong việc thay đổi nhân sự của công ty xi măng Việt Nam

Theo kết quả điều tra thì tính đến tháng 10/2016 tại 20 công ty trực thuộc Vicem đã phát hiện nhiều sai phạm và khắc phục hơn 326 tỷ dồng nộp các khoản thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Toạn bộ các công ty này đã khắc phục, thu hổi giảm các khoản công nợ phải thu lên tới 3.121 tỷ dồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2015, số công nợ phải thu của 20 công ty trực thuộc Vicem vẫn còn hơn 937 tỷ đồng.

Ngoài ra các khoản phí của 12 công ty còn lại trong quá trình điều tra, ngày càng tăng lên, 5 công ty không bảo đảm khả năng thanh toán nợ ngăn hạn, 10 công ty có tốc độ tăng vốn năm 2015 thấp hơn 2014.

Bên cạnh việc thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Vicem và các công ty thành viên kiểm điểm và thực hiện hoàn trả số nợ đầy đủ trong thời hạn ngắn nhất và thay đổi cơ cấu nhân sự trogn công ty để đưa công ty phát triển và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

Theo Thư – blogdoanhnhan