Bí mật kinh doanh – Bạn là nhóm người nào trong xã hội?

Thế giới luôn chia những con người biết kiếm tiền thành 4 loại: Con Cáo, Con Khỉ, Con Bò, Con Lừa. Bạn là con nào trong số 4 con này?

  1. Nhóm CON CÁO: Chính trị gia

Nhóm Con Cáo là nhóm người làm chính trị – những người truyền thông đại chúng một đường và thực hiện với dụng ý khác. Họ có thể ngoài mặt nói rằng chính sách này là mang lại lợi ích cho toàn dân nhưng thực chất mang lại cho họ lợi nhuận siêu lớn. Số lượng người làm chính trị thực chất chiếm không quá 20% dân số thế giới nhưng có lượng của cải chiếm hơn 80% của thế giới, bởi lẽ những thứ họ kinh doanh đáng giá nghìn tỉ đô ví dụ như vũ khí, lũng đoạn 1 thị trường thuốc dược, xăng dầu…

Bí mật kinh doanh - Bạn là nhóm người nào trong xã hội? Bí mật kinh doanh - Bạn là nhóm người nào trong xã hội?

Dù theo đường lối dân chủ, đưa chính sách mang lại lợi ích cho người dân, hay theo đường lối “phát xít” thì những “Con Cáo” đều có thể thu lợi nhuận rất cao.

  1. Nhóm CON KHỈ: Giới đầu cơ

Giống như hình tượng Con Khỉ, nhóm người giới đầu cơ không có một nghề nghiệp chính ổn định, họ nhảy từ mảng nay sang mảng khác với tốc độ chóng mặt. Giới đầu cơ luôn phải có bộ não xử lí nhanh hơn cả máy tính với óc phán đoán Cung – Cầu thị trường trong ngắn hạn, dài hạn chính xác để thu nguồn lợi là lớn nhất và nhanh nhất. Tuy nhóm người này không được lòng nhiều giới như vốn dĩ hình tượng “Con Khỉ” trong khu rừng, nhưng đây là nhóm có mối quan hệ thân thiết với “Con Cáo” nên luôn có dòng tiền ra vào khủng và khá an toàn.

  1. Nhóm CON BÒ: Các doanh nghiệp

Dù là doanh nghiệp trong nước, hay doanh nghiệp FDI, thì đây cũng là nhóm người đem lại lợi nhuận cho quốc gia và nâng cao nền kinh tế, nâng cao mức sống của loài người. Chính vì vậy, họ mới được gắn hình tượng “Con Bò”. Dĩ nhiên, đã là “Con Bò” thì luôn chịu nhiều sự khống chế và bị vắt cạn đến mức tối đa nguồn lực của mình. Mỗi năm, các doanh nghiệp chịu thêm hàng chục thứ thuế và trả phần lớn nợ công, trợ cấp thất nghiệp cho quốc gia, chính vì vậy họ càng phải kiếm nhiều cách để kiếm nhiều tiền hơn, và càng kiếm nhiều tiền hơn họ càng bị áp nhiều thuế hơn. Đó chính là vòng tuần hoàn, lẩn quẩn của các doanh nghiệp.

  1. Nhóm CON LỪA: Công nhân lao động, nhân viên viên chức

Đây là tầng lớp người làm việc vất vả nhất, với mức lương vừa đủ nếu không muốn nói là không đủ. Hằng năm, với báo cáo lạm phát không quá 10% nhưng thực tế rằng chi phí sinh hoạt luôn sản sinh ra nhiều thứ tương ứng mức cầu tang hơn 25% nhưng lương thường tăng không quá 3%. Ví dụ như gần đây chúng ta có tin rằng, trước đây các bác sĩ có lương 20.000 VND/đêm trực, nhưng nay đã tăng lên mức 25.000 VND (?!?!!!).

Bí mật kinh doanh - Bạn là nhóm người nào trong xã hội? Bí mật kinh doanh - Bạn là nhóm người nào trong xã hội?

Điều đó chứng tỏ rằng, những “Con Lừa” luôn phải gánh phần làm việc nhiều nhất, nặng nhất nhưng hưởng lại ít nhất. Nếu chẳng may “Con Cáo”, “Con Khỉ” lỡ ăn quá tay thì “Con Lừa” chính là nhóm người gánh hết phần tiền quốc gia bị mất đó dưới danh nghĩa là nghĩa vụ trả nợ công, nợ xấu… Thực tế thì, như nói ở trước “Con Bò” phải trả phần lớn nợ công, trợ cấp cho xã hội, nhưng người gánh chịu sau cũng vẫn là “Con Lừa”. Doanh nghiệp trả càng nhiều tiền cho nhà nước, thì họ càng cắt nhiều lợi ích cho công nhân viên vì không doanh nghiệp nào muốn nhân viên của mình sống kham khổ cả.

Theo blog doanh nhân sưu tầm.